Asociaţia Culturală “Arlechin” Botoşani, organizează cursuri de teatru şi actorie pentru copiii, elevii, tinerii şi grupurile de amatori, de la grădiniţele, şcolile,liceele şi ONG-urile culturale din judeţul Botoşani.

În cadrul cursurilor de teatru şi actorie organizate de Asociaţia Culturală ”Arlechin” participanţii, alături de profesorii şi actorii coordonatori, vor pregăti momente specifice următoarelor genuri artistice ce ţin de domeniul artei teatrale: pantomimă, teatru si umor (pamflet, poveste, parodie, monolog, povestire, recital), piese de teatru care au ca bază
dramatizări din literatura română sau universală, sau oricare altă formă artistică concepută individual sau de grup.

Activităţile şi evenimentele Asociaţiei Culturale ARLECHIN” Botoşani fac parte din cadrul proiectului de dezvoltare personală „EDU ARTE – CENTRUL CULTURAL DE EXCELENTA” realizat în parteneriat cu Asociaţia Judeţeană a Profesorilor de Limba şi Literatura Română Botoşani, Fundaţia Judeţeană pentru Tineret Botoşani, Asociaţia Iniţiative Botoşani, Centrul de impresariat, organizare spectacole şi evenimente.

Structura cursurilor de teatru şi actorie “Arlechin” diferă în funcţie de tipuI / genul artistic specific domeniului artei teatrale: pantomimă, teatru si umor (pamflet, poveste, parodie,
monolog, povestire, recital).

Cursurile de teatru şi actorie au ca principal scop si obiective:

 • studiul şi coordonarea mişcărilor specifice domeniului arteiteatrale;
 • mişcare scenică, atitudine şi expresivitate corporală; integrare, participare, socializare, favorizarea competitivităţi;
 • folosirea în timpul cursurilor de teatru şi actorie a jocurilor distractive şi a tehnicilor variate de predare, pentru a menţine treaz interesul cursanţilor (copii, elevi,tineri) în timpul lecţiilor;
 • familiarizarea cu termenii şi tehnicile uzuale de predare şi studiu a teatrului:
 • Arta actorului-mijloace de expresie, repertoriu: poezia, fabula, povestirea, monologul, scena, piesă teatru;
 • lmprovizatia scenică – modalitatea practică de trecere de la realitatea concretă la realitatea imaginară;
 • Teoria teatrului -tipuri de teatru, structura şi funcţionare;
 • Arta si tehnica vorbirii – dicţie, respiraţie, registre vocale;
 • Mişcare scenică – arta spectacolului teatral şi antrenamentul expresiei corporale;
 • Noţiuni elementare – istoria dansului modern şi contemporan, repertorii de muzică,
  teatru-dans;
 • promovarea artei teatrale în comunitate;
 • participări la festivaluuri, spectacole, concursuri, stagii de perfecţionare, workshop-uri tematice locale, judeţene, nationale şi internaţionale.

Formular înscriere
Cursuri Arlechin - an școlar 2019-2020
str., nr., bl., ap.