Asociaţia Culturală „Arlechin” Botoșani organizează cursuri de muzică pentru copiii, elevii, tinerii și grupurile de amatori, de la grădinițele, școlile, liceele și ONG-urile culturale din Județul Botoșani.

În cadrul cursurilor de muzică organizate de Asociația Culturală “Arlechin”, participanții, alături de profesorii și artiștii coordonatori a cercurilor de muzică “Unison”, “Arlechin”, “Luceafărul”, “Crenguță de busuioc”, “Românașii”, vor pregăti momente artistice în funcție de forma de studiu (individuală/grupuri artistice) și tipul de curs studiat (canto muzică ușoară, canto muzică populară, vioară, chitară, pian, tobe). Lecțiile de studiu au ca bază melodii din repertoriul național și internațional sau oricare altă formă artistică concepută individual sau de grup.

Activitățile și evenimentele Asociației Culturale “Arlechin” Botoșani fac parte din cadrul proiectului de dezvoltare personală “EDU ARTE – Centrul Cultural de Excelență”, realizat în parteneriat cu Asociația Județeană a Profesorilor de Limba și Literatura Română Botoșani, Fundația Județeană pentru Tineret Botoșani, Asociația Inițiative Botoșani, Centrul de impresariat, organizare spectacole și evenimente.

Structura cursurilor de muzică “Arlechin” diferă în funcție de tipul de curs studiat: canto muzică ușoară, canto muzică populară, vioară, chitară, pian, tobe.

Cursurile de muzică au ca principale obiective:

  • dezvoltarea muzicală a cursanților prin jocuri interactive, comunicare și activități de grup;
  • învățare/cunoaștere tehnică vocală;
  • predarea notelor muzicale, noțiunilor de ritm, intonație, acorduri uzuale, tehnici de bază;
  • formarea auzului muzical și principalele abilități;
  • mișcare scenică, atitudine și expresivitate corporală, antrenamentul expresiei corporale;
  • integrare, participare socializare, favorizarea competitivității;
  • lărgirea repertoriului, exersarea deprinderilor, perfecționarea tehnicii;
  • rafinarea interpretării instrumentale frazare, expresivitate, dicție, respirație, registre vocale;
  • participări la festivaluri, concursuri, stagii de perfecționare, workshop-uri și tabere tematice locale, județene, naționale și internaționale.

Coordonatorii cursurilor de muzică sunt profesori şi artişti liber profesionişti cu recunoaştere în domeniu. Cursanții admiși vor fi repartizați în grupe sau individual, pe categorii de vârstă (copii preșcolari, elevi, tineri) și nivel de pregătire (începător, mediu, avansat), în funcție de forma de studiu.

Cursurile se desfăşoară în sălile de curs ale Clubului „ARLECHIN”de la Casa Tineretului Botoşani și în locațiile partenerilor de proiect pe tot parcursul anului şcolar.

Coordonatori cerc muzică: Lucia Sacaliuc, Anda Scutelnicu, Carmen Cornaci, Oleg Sacaliuc, Emil Gavril, Camelia Mihăilă Andrieș.

Înscrierile pentru toate seriile de cursanți, se fac pe tot parcursul anului şcolar, prin completarea formularelor/fișelor de înscriere ce se găsesc la sediul organizației din Bd-ul Mihai Eminescu, nr.48 (Casa Tineretului Botoșani).

Detalii cursuri și înscrieri:

Notă: Modalitatea de plată a ședințelor se stabilește în funcție de tipul de abonament pentru care optați la înscriere.

Proiect susținut de Centrul de Impresariat şi Organizare Evenimente (CIO) – http://www.impresarieri.ro

 

Formular înscriere
Cursuri Arlechin - an școlar 2019-2020
str., nr., bl., ap.